MENU

Misi

 

  • Memperbanyakkan prasarana dan kemudahan awam untuk kemudahan rakyat berniaga 
  • Menyediakan kemudahan pengangkutan awam termasuk prasarana yang berkaitan
  • Membangunkan Modal Insan kakitangan dan masyarakat perbandaran 
  • Mewujudkan persekitaran perbandaran dan tempat tinggal yang kondusif untuk didiami