MENU

VISI DAN MISI 2015 - 2021

Visi

      Ke arah Perlis negeri berdaya maju dan sejahtera menjelang 2021

Misi

      Menyediakan perkhidmatan kerajaan tempatan yang professional untuk memastikan rakyat Perlis

      menikmati kehidupan yang selesa dan sejahtera