MENU

Akta

Peranan Majlis Perbandaran Kangar Perlis sebagai Pihak Berkuasa Tempatan telah dimandatkan oleh akta-akta berikut :

 

Akta 171,Akta Kerajaan Tempatan 1976

Akta ini memperuntukkan kuasa kepada MPK berhubung perkara-perkara kewangan dan lain-lain bidang dan peranan Pihak Berkuasa Tempatan.

 

Akta 172,Akta Perancang Bandar Dan Desa 1972

Akta ini menentukan peranan dan fungsi MPK mengatur, mengarah dan merancang pemajuan dan penggunaan semua tanah bangunan di dalam kawasan pentadbiran Majlis.

 

Akta 133,Akta Parit Dan Bangunan 1974

Akta ini menentukan kuasa MPK sebagai Pihak Berkuasa Tempatan berhubung dengan perancangan, pembangunan dan pembinaan jalan, parit dan bangunan serta menentukan syarat bagi mengawal aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembangunan

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 29 November 2019 - 9:29am