Langkau ke kandungan utama
Anda di sini
  • Bertanggungjawab membuat dasar berkenaan dengan perancangan dan pembangunan tanah dan bangunan di dalam kawasannya.

  • Merancang dan melaksanakan program-program pembangunan sosio-ekonomi dengan koordianasi, bantuan serta kerjasama Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan.

  • Memastikan semua bangunan yang dibina mengikut keperluan Undang-undang Bangunan dan mematuhi garis panduan fizikal yang ditetapkan.

  • Memastikan perancangan dan pelaksanaan projek-projek pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur dijalankan dengan baik untuk kemudahan dan keselesaan awam.

  • Mewujudkan sistem percukaian dan sewaan yang adil melalui penilaian dan pengurusan harta yang berkesan.

  • Memberi perkhidmatan perbandaran pada tahap memuaskan melalui proses penyeliaan yang cekap dan berkesan.

  • Memastikan kawasan Majlis Perbandaran Kangar mempunyai lanskap yang menarik serta taman rekreasi dan padang permainan yang diselenggara dengan baik.