Langkau ke kandungan utama
Anda di sini

Undang-Undang Kecil / Perintah

 • Undang-undang Kecil Pemungutan dan Pelupusan Sampah-sarap (MPK) 1984
 • Undang-undang Kecil Pemungutan dan Pelupusan Sampah-sarap (MPK) 1984 (kadar)
 • Undang-undang Kecil Pemungutan dan Pelupusan Sampah-sarap (MPK) 1984 (pindaan)
 • Undang-undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MPK) 1984.
 • Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984.
 • Undang-undang Kecil Taman (MPK) 1987.
 • Undang-undang Kecil Kawalan dan Penyeliaan Tempat-tempat Makan (MPK) 1984.
 • Undang-undang Kecil Kedai Gunting dan Pendandan Rambut (MPK) 1987.
 • Undang-undang Kecil Iklan (MPK) 1988.
 • Undang-undang Kecil Iklan (MPK) 1990 (pindaan)
 • Undang-undang Kecil Iklan (MPK) 1993 (pindaan)
 • Undang-undang Kecil Iklan Pilihanraya (MPK) 1987.
 • Undang-undang Kecil Pasar (MPK) 1990.
 • Undang-undang Kecil Pasar Malam / Sehari (MPK) 1992.
 • Undang-undang Kecil Penjaja (MPK) 1992.
 • Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-kesalahan (MPK) 1984 Akta 133.
 • Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-kesalahan (MPK) 1984 Akta 171.
 • Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran (MPK) 1989.
 • Undang-undang Kecil Haiwan Merayau (MPK) 1993.
 • Undang-undang Kecil Vandalisme (MPK) 1993.
 • Undang-undang Kecil Kerja Tanah (MPK) 1992 Akta 133.
 • Perintah Tempat Letak Kereta Berkupon 2000.
 • Ordinan Lalulintas Jalan raya 1958-Perintah Tempat letak Kereta (MPK)1987
 • Undang-undang Kecil Perlesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPK)1988
 • Perintah Lalulintas Jalan (Letak kereta Bermeter) (MPK) 1997
 • Perintah Lalulintas Jalan (Letak kereta Bermeter) (MPK) 2002 (pindaan)