MENU

LAWATAN TUAN YANG DIPERTUA MPK KE BAZAR RAMADHAN 2019

Lawatan Tuan Yang Dipertua ke Bazar Ramadhan seliaan Majlis Perbandaran Kangar (MPKPs) bersama Tuan Setiausaha, Ahli Majlis, Pengarah Jabatan Kesihatan dan Pelesenan, Pengarah Jab Cawangan Arau dan pegawai-pegawai lain yang terlibat. Antara Bazar Ramadhan yang sempat dilawati adalah Bazar Ramadhan Kangar, Arau dan Simpang Empat/Kuala Perlis. Tuan YDP  turut menyerahkan apron kepada perniaga-perniaga di Bazar Ramadhan tersebut.